top of page

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?

Kurumsal kimlik tasarımı, bir şirketin veya organizasyonun dış dünyada nasıl göründüğünü ve algılandığını belirlemek için kullanılan bir tasarım sürecidir. Bu tasarım, şirketin görsel ve sözel kimliğini oluşturan unsurları içerir ve genellikle şirketin marka kimliği olarak da adlandırılır. Kurumsal kimlik tasarımı, şirketin hedef kitlesi üzerinde güçlü ve tutarlı bir izlenim bırakmayı amaçlar ve şirketin misyonu, değerleri ve kültürünü yansıtmalıdır.


Kurumsal kimlik tasarımı şunları içerebilir:

  1. Logo Tasarımı: Şirketin logosu, genellikle kurumsal kimlik tasarımının merkezinde yer alır. Logo, şirketin tanıtımında ve marka bilinirliğinde önemli bir rol oynar.

  2. Renk Paleti: Şirketin ana renkleri ve bunların kullanım kuralları belirlenir. Renkler, marka kimliğinin bir parçası olarak kullanılır ve belirli bir hissiyatı veya mesajı iletebilir.

  3. Tipografi Seçimi: Şirketin resmi yazı karakterleri ve tipografi kuralları belirlenir. Bu, markanın yazılı iletişimini tutarlı kılar.

  4. Grafik Elementler: Şirketin kurumsal kimliği için özel grafik öğeler ve desenler oluşturulabilir.

  5. Kurumsal İletişim: Şirketin resmi belgeleri, web sitesi, reklam materyalleri, broşürler ve diğer iletişim araçları için kullanılacak resmi şablonlar ve tasarım yönergeleri geliştirilir.

  6. Dil ve Ton: Şirketin yazılı ve sözlü iletişiminde kullanılacak dil, ton ve mesajlaşma kuralları tanımlanır.

  7. Görsel ve Sözel İletişim Tutumu: Şirketin nasıl bir izlenim bırakmak istediği ve nasıl algılanmak istediği konusunda genel bir tutum ve strateji belirlenir.

Kurumsal kimlik tasarımı, şirketin marka değerini artırmaya, müşterileri çekmeye ve güvenilirlik sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda şirketin iç ve dış iletişimini tutarlı hale getirir ve markanın uzun vadeli başarısına katkıda bulunur. Bu nedenle, birçok şirket için önemli bir pazarlama ve marka yönetimi unsuru olarak kabul edilir.


1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page